Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym

Niektóre z inwestycji należą do przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko. Dla wielu z nich zachodzi konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy czy pozwolenia na budowę.

Dla innych należy uzyskać pozwolenie na wycinkę drzew.

Dla jeszcze innych przed oddaniem do użytkowania należy uzyskać jedną lub kilka z niżej wymienionych pozwoleń:


Wszystkie te informacje mają istotny wpływ na czas realizacji inwestycji i jej koszty, dlatego tak ważne jest, aby przy planowaniu projektu mieć świadomość, które z decyzji środowiskowych i na jakich etapach mogą być wymagane.

Służymy doradztwem w tym zakresie oraz jesteśmy gotowi przygotować każdą dokumentację dotyczącą ochrony środowiska, która może być wymagana w przed, w trakcie, po realizacji przedsięwzięcia. Oferujemy pomoc przy wyborze lokalizacji inwestycji: analizy greenfield, a także kompleksową obsługę od studium wykonalności inwestycji w części określającej oddziaływanie inwestycji na środowisko do opracowań niezbędnych do rozpoczęcia użytkowania obiektu dokumentacji środowiskowych.

Zawsze elastycznie reagujemy na potrzeby klienta - nasze usługi mogą obejmować wszystkie, klika lub tylko jeden z etapów inwestycji.

Na każdym etapie usługa obejmuje porady prawne i konsultacje w zakresie ochrony środowiska.
Audyt energetyczny Ważne terminy Certyfikat energetyczny