Certyfikat energetyczny
Firma PERFEKO oferuje Państwu wykonanie ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ dla wszystkich typów obiektów na terenie Łodzi i województwa łódzkiego - solidnie i terminowo. Wykonujemy CERTYFIKATY ENERGETYCZNE dla:
  • budynków użyteczności publicznej,
  • budynków biurowych,
  • budynków produkcyjnych i magazynowych,
  • budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
  • lokali mieszkalnych,
  • budynków zamieszkania zbiorowego,
  • samodzielnych części techniczno – użytkowych.
Nasza wiedza i doświadczenie gwarantuje Państwu wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej w pełni profesjonalnie w przystępnej cenie. Gwarancje jakości usługi uzupełnia posiadane ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej.

CO TO JEST ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ?

Jest to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię na potrzeby: ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia. Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca lub użytkownik będzie mógł określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany z zapotrzebowaniem na energię.

Od 1 stycznia 2009 r. świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe dla:
  • wszystkich nowopowstałych nieruchomości;
  • używanych wprowadzanych do obrotu (sprzedawanych lub wynajmowanych);
  • budynków w których w wyniku przebudowy lub remontu (np.termomodernizacji) uległa zmianie charakterystyka energetyczna.
Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo budowlane inwestor jest obowiązany pozyskać świadectwo charakterystyki energetycznej budynku i dołączyć je do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wraz z innymi wymaganymi dokumentami.

Posiadamy również niezbędne uprawnienie do wykonywania
AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH BUDYNKÓW.
Nie wiesz jakie wymogi powinna spełnić Twoja firma – skontaktuj się z nami.
Możesz również zamówić bezpłatne konsultacje.