Audyt energetyczny
Jeśli planujecie Państwo TERMOMODERNIZACJE budynku, polecamy swoje usługi w zakresie opracowania AUDYTU ENERGETYCZNEGO.
Wiemy, że potencjalni inwestorzy mają trudności z wyborem właściwych rozwiązań termomodernizacyjnych, tak aby zainwestowane przez nich środki mogą przyniosły spodziewany rezultat w postaci redukcji kosztów ogrzewania i tym samym zwrotu nakładów. Do przedsięwzięć termomodernizacyjnych należy:
  • ocieplanie ścian, stropów, dachów;
  • modernizacja kotłowni/węzłów cieplnych;
  • budynków produkcyjnych i magazynowych,
  • modernizacje instalacji centralnego ogrzewania i/lub ciepłej wody użytkowej;
  • wymiana okien/drzwi zewnętrznych;
ale koszty również można ograniczyć przez instalacje liczników wody i ciepła w budynkach wielorodzinnych czy mieszkania zbiorowego.

Dobrze wykonany AUDYT ENERGETYCZNY, czyli analiza i ocena stanu istniejącego, wybranie odpowiednich usprawnień oraz propozycja sposobu ich realizacji, sposobu finansowania jest warunkiem podstawowym powodzenia termomodernizacji. Zawierać on bowiem, miedzy innymi opis możliwych wariantów realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wraz z wskazaniem optymalnego wariantu.

Dodatkową zachętą jest PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA – forma państwowej pomocy w postaci przyznawana przez BGK w wysokości 25% kwoty kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Stanowi spłatę części kredytu.
O premię termomodernizacyjne mogą ubiegać się właściciele lub zarządcy budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej bez względu na status prawny oprócz jednostek budżetowych. Warunkiem koniecznym jest wykonanie i pozytywne zweryfikowanie audytu energetycznego przez BGK oraz spełnienie przez inwestora wymagań określonych w ustawie.

Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, które procentuje zadowoleniem naszych Klientów.

Naszym atutem są przystępne ceny, rzetelność oraz terminowość.
Skontaktuj się z nami.

Posiadamy również niezbędne uprawnienie do wykonywania
CERTYFIKATÓW ENERGETYCZNYCH BUDYNKÓW.
Nie wiesz jakie wymogi powinna spełnić Twoja firma – skontaktuj się z nami.
Możesz również zamówić bezpłatne konsultacje.