Ekspertyzy akustyczne
Dynamiczny rozwój techniki wywołuje liczne skutki uboczne dla człowieka i środowiska naturalnego. Jednym z takich szkodliwych czynników jest nadmierny hałas. Hałasem określa się wszelkie niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe, uciążliwe lub szkodliwe dźwięki oddziałujące na narząd słuchu i inne zmysły oraz części organizmu człowieka. Może on powodować duże zmiany i zniszczenia w środowisku naturalnym.

Firma PERFEKO posiada ugruntowaną wiedzę, sprawdzone oprogramowanie i doświadczenie niezbędne do wykonywania opracowań związanych z oddziaływaniem hałasu i ochroną przed hałasem.

Wykonujemy następujące ekspertyzy akustyczne:
  • sporządzanie ocen oddziaływania akustycznego na środowisko istniejących i nowoprojektowanych zakładów przemysłowych
  • opracowanie dokumentacji do uzyskania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu
  • analizy i obliczenia zasięgu i wpływu hałasu

Nie wiesz jakie wymogi powinna spełnić Twoja firma – skontaktuj się z nami . Możesz również zamówić bezpłatne konsultacje.


Audyt energetyczny Ważne terminy Certyfikat energetyczny