Pozwolenie na emisję gazów i pyłów / zgłoszenie instalacji

W zasadzie każda firma prowadząc działalność emituje zanieczyszczenie do powietrza wystarczy, że użytkuje samochody czy posiada własną kotłownie. W tym przypadku wystarczy jednak prowadzić wymagane prawem ewidencje i raz na pół roku składać sprawozdania.

Pewne rodzaje działalności czy raczej prowadzonych instalacji wymagają dopełnienie dodatkowych formalności. Przy czym nie trzeba prowadzić zaawansowanych procesów technologicznych, aby podlegać przepisom ochrony środowiska w zakresie ochrony atmosfery. Do instalacji powodujących emisję gazów lub pyłów do powietrza, możemy zaliczyć chociażby tartaki czy warsztat samochodowy prowadzący naprawy lakiernicze czy procesy spawania.

W zależności co jest przedmiotem działalności Twojej firmy lub jakie zmiany są planowane w ramach jej rozwoju, eksploatowana instalacja może wymagać:
  • zgłoszenia
  • pozwolenia na emisję
Oferujemy przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia instalacji. Opracowujemy operaty ochrony powietrza. Operat ochrony powietrza jest częścią wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Charakteryzuje daną instalację pod względem technicznym i technologicznym, przedstawia (na podstawie obliczeń) wielkość emisji oraz rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń na mapach uwzględniających lokalizację przedsiębiorstwa i terenów sąsiednich. 

Nasza oferta z zakresu ochrony powietrza obejmuje następujące opracowania:
  • wnioski o uzyskanie pozwolenia na emisję gazów lub pyłów do powietrza
  • zgłoszenia instalacji z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
  • efekty ekologiczne
a także:
doradztwo i wsparcie w doborze urządzeń, surowców, procesów czy technologii mających na celu redukcje emisji zanieczyszczeń do atmosfery

Kto eksploatuje instalację bez wymaganego pozwolenia lub z naruszeniem jego warunków podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności albo grzywny (art. 351 Prawa Ochrony Środowiska). Inną konsekwencją braku wymaganego pozwolenia na emisję gazów i pyłów są podwyższone opłaty za korzystanie ze środowiska. Za lata 2007 - 2008 podwyżka wynosiła 200%, a od 1 stycznia 2009 roku wynosi już 500%.


Audyt energetyczny Ważne terminy Certyfikat energetyczny