Przeglądy i audyty ekologiczne
Przegląd ekologiczny może dotyczyć również Twojej firmy

Z koniecznością wykonania przeglądu ekologicznego musi liczyć się nie tylko prowadzący instalację, ale każdy podmiot, który wpływa na środowisko. Nawet posiadając wymagane pozwolenia możesz otrzymać pewnego dnia od urzędu decyzję o konieczności sporządzenia przeglądu ekologicznego.

Skargi mieszkańców okolicznych terenów lub negatywne wyniki kontroli inspekcji środowiska mogą być przesłanką do tego, by zobowiązać Cię do analizy faktycznego oddziaływania Twojego zakładu na środowisko. Wszystko po to, by sprawdzić zakres i zasięg oddziaływania oraz ewentualnie ustalić działania zaradcze, w tym utworzyć obszar ograniczonego użytkowania.

Pamiętaj, że oddziaływanie zakładu nie powinno wykroczyć poza granicę Twojego terenu. Przegląd ekologiczny ma potwierdzić lub zaprzeczyć wszelkim wątpliwościom, jakie pojawiają się w przypadku funkcjonowania Twojego zakładu w odniesieniu do wpływu na jakość środowiska oraz zdrowie i życie ludzi.

Jeśli jednak urząd nakaże wykonanie przeglądu ekologicznego – zgłoś się do nas.

Posiadamy odpowiednie kompetencje, aby przeprowadzić przegląd ekologiczny, bez względu na branże, w której działa Twoje przedsiębiorstwo. Pozwoli to na analizę bieżącej sytuacji, uporządkowanie ….
i zaproponowanie środków zaradczych.

Chcesz sprawdzić jak wygląda realizacja wymogów ochrony środowiska w Twojej firmie
– zamów audyt środowiskowy

To użyteczne narzędzie służy do oceny wielu istotnych aspektów związanych z wpływem podmiotu gospodarczego na stan środowiska.

W zależności od potrzeb wykonujemy:
  • audyt będący wstępnym etapem przeglądu prywatyzacyjnego/inwestycyjnego czy też ekologicznego
  • audyt odpadowy pozwalający uporządkować gospodarkę odpadami oraz zoptymalizować koszty odbioru odpadów
  • audyty specjalistyczne stosowane w ściśle określonych celach


Audyt energetyczny Ważne terminy Certyfikat energetyczny